top of page

İZMİR ATATÜRK LİSESİ TARİHÇESİ

Okulumuz, 1888 yılında yanan eski adliye binasında (bugünkü valilik binasının bulunduğu bölgede 120 öğrenci ile birlikte 5 yıllık mekteb-i idadi (ilkokul) olarak eğitim - öğretime başlamıştır. İlk müdür Tarih Coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey’dir. Okulumuz, 1890 yılında 7 yıllık idadi olmuştur. İkinci meşrutiyetten sonra 1910 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Emrullah Efendi zamanında sultani (lise) olmuştur. İzmir’in Yunanlı'lar tarafından işgali sırasında eğitim - öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim - öğretim hizmeti sunmuştur.

 

Bu süre içinde Halit Ziya UŞAKLIGİL, Ahmet HAŞİM, Mahmut ESAT, Selim SIRRI, Mustafa RAHMİ, eski başbakanlardan Şükrü SARAÇOĞLU ve daha bir çok değerli şahsiyetler okulumuzda öğretmen olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922 - 1923 eğitim - öğretim yılında okulumuz lise olmuştur.

 

İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi adlarını alan okulumuz 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır.

Atatürk’ün lisemizi ziyareti adını aldığımız büyük Atatürk 1932 yılında bizzat okulumuzu ziyaret etmiştir. Lise olduktan sonra ilk müdür mezunlarımızdan Rıdvan Nafiz Bey’dir. Diğer müdürler Mithat Oksancak, Hilmi Erdim, Raşit Mocan, Enver Demir, Ali Kemal Görgülü, Önder Aydoğdu, Atilla Güner, Doğan Kutlu, Hasan Özdemir, Hilmi Hadimoğlu, İrfan Urhan, Yasin Öztürk, Nuri Çiftçi ve Hasan Basri Karaoğlu'dur.

 

Okulumuz, 1991 - 1992 öğretim yılında kredili sistemine geçmiş, 1993 - 1994 öğretim yılında da yabancı dil ağırlıklı lise olmuştur. 1998 - 1999 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçmiş olup, halen 8 sınıf İngilizce, 1 sınıf Almanca ve 1 sınıf Fransızca olmak üzere her yıl 10 sınıf açarak, sınavla öğrenci kabul etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan özel izinle okul adında ‘Anadolu’ kelimesi kullanılmamaktadır. 1998 yılında kız öğrenci de kabul etmeye başlamış ve karma eğitime geçmiştir.

bottom of page