top of page

AMACIMIZ

 

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin temel amaçları, İzmir Atatürk Lisesi Mezunlarını tek bir çatı altında toplayarak mezunlar arasındaki dayanışmayı arttırmak, mezunlarımıza İzmir Atatürk Liselilik ruhunu ve gururunu her alanda doyasıya yaşatmak ve İzmir Atatürk Lisesi’nin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda derneğimiz gerek mezunlara gerekse de İzmir Atatürk Lisesi’ne yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Mezunlara iş imkanları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, İzmir Atatürk Lisesi ve mezunlarının sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrimleri, çağdaş düşünceler ve davranışların genelde ülke, özelde İzmir Atatürk Lisesi ve Mezunları camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek, İzmir Atatürk Lisesi’ne T.B.M.M. tarafından hak ettiği İstiklal Madalyası’nın ya da Gazilik ünvanının verilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, derneğimiz üyeleri ile okulumuz öğrencilerinin spor yapmalarını sağlamak için çeşitli spor müsabakaları düzenlemek, doğa sporları, yaz ve kış kampları düzenlemek, İzmir Atatürk Lisesi’nin spor takımlarına gerekli altyapı desteği için okul ile ortaklaşa çalışmalar yapmak, İzmir Atatürk Lisesi son sınıf öğrencilerine her yıl çeşitli meslekleri tanıtıcı meslek seminerleri düzenlemek, sivil toplum faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçlar çerçevesinde diğer ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla temas ve işbirliğinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluş ve derneklerin çalışmalarına katılmak, ortak çalışmalar yapmak derneğimizin yaptığı çalışmalar arasındadır.

bottom of page