top of page

DERNEK TARİHÇESİ 

 

Derneğimiz 24 Şubat 2006’da elliye yakın kurucu üyenin girişimiyle İzmir’de kurulmuştur. Derneğimizde şimdiye değin görev yapan yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

Kurucu Yönetim Kurulu (2006 - 2009)

 

Taner Akman (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Genel Sekreter)

Ceyhun Haykır (1985 Mezunu - Sayman)

Atınç Gültekin (1989 Mezunu - Üye)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Erhan Odaman (1979 Mezunu - Üye)

İkinci Yönetim Kurulu (2009 - 2011)

 

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Ceyhun Haykır (Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Muzaffer Sertkaya (1985 Mezunu - Üye)

Üçüncü Yönetim Kurulu (2011 - 2014)

 

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Sezen Suyen Günaydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Dördüncü Yönetim Kurulu (2014 - 2017)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Beşinci Yönetim Kurulu (2017 - 2019)

 

Başar Manisalı (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Oruç (1980 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Onur Kuruoğlu (2001 Mezunu - Genel Sekreter)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Korak Kıvrak (1980 Mezunu - Sayman)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Üye)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Üye)

Mert Ayarman (1985 Mezunu - Üye)

M. Volkan Okutkan (2000 Mezunu - Üye)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Üye)

Altıncı Yönetim Kurulu (2019 - 2021)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mert Ayarman (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Sezen Günaydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Zafer Balaban (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Oruç (1980 Mezunu - Genel Sekreter)

Mehmet Kuzu (2004 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Sayman)

Başar Manisalı (2002 Mezunu - Üye)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Üye)

Ahmet Erdim (1980 Mezunu - Üye)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Üye)

Ömer Örücü (1985 Mezunu - Üye)

Mert Koruyan  (Üye)

Yedinci Yönetim Kurulu (2021 - 2023)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Göksel Eralp (1984 Mezunu - Genel Sekreter)

Ömer Örücü (1985 Mezunu - Genel Sekreter Yard.)

Gökçe Deniz Hasekioğulları Çetingöz (2002 Mezunu - Başkan Yard.)

Ogün Taşkın  (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Çakar (1984 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Saffet Nayman (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Sayman)

Şükrü Kızılkaya (1985 Mezunu - Üye)

S. Hünkar Göçen (2001 Mezunu - Üye)

Burak Gültekin (2001 Mezunu - Üye)

Hasan Haluk Öden (1983 Mezunu - Üye)

Kemal Yılmaz (1980 Mezunu - Üye)

Sekizinci Yönetim Kurulu (2023 - 2025)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Ogün Taşkın (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Güneş Bilgesu Çelik (2013 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

S. Hünkar Göçen (2001 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Meryem Dilşad İpbaş (2008 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ömer Örücü (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Sayman)

Kemal Yılmaz (1979 Mezunu - Üye)

Murat Çoruh (1985 Mezunu - Üye)

Göksel Eralp (1984 Mezunu - Üye)

Uğur Çakar (1985 Mezunu - Üye)

bottom of page