top of page

DERNEK TARİHÇESİ (Güncellenmektedir..)

 

Derneğimiz 24 Şubat 2006’da elliye yakın kurucu üyenin girişimiyle İzmir’de kurulmuştur. Derneğimizde şimdiye değin görev yapan yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

Kurucu Yönetim Kurulu (2006 - 2008)

 

Taner Akman (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Genel Sekreter)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ceyhun Haykır (1985 Mezunu - Sayman)

Atınç Gültekin (1989 Mezunu - Üye)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Erhan Odaman (1979 Mezunu - Üye)

İkinci Yönetim Kurulu (2008 - 2010)

 

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ceyhun Haykır (Sayman)Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Muzaffer Sertkaya (1985 Mezunu - Üye)

Üçüncü Yönetim Kurulu (2010 - 2012)

 

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Sezen Suyen Günaydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Dördüncü Yönetim Kurulu (2012 - 2013)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Beşinci Yönetim Kurulu (2013 - 2015)

 

Başar Manisalı (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Onur Kuruoğlu (2001 Mezunu - Genel Sekreter)

Korak Kıvrak (1980 Mezunu - Başkan Yardımcısı Sayman)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Oruç (1980 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Üye)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Üye)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Üye)

Mert Ayarman (1985 Mezunu - Üye)

M. Volkan Okutkan (2000 Mezunu - Üye)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Üye)

Altıncı Yönetim Kurulu (2015 - 2017)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Yedinci Yönetim Kurulu (2017 - 2019)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Sekizinci Yönetim Kurulu (2019 - 2021)

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Murat Çoruh (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Ömer Örücü (1980 Mezunu - Genel Sekreter Yard.)

Gökçe Deniz Hasekioğulları Çetingöz (2002 Mezunu - Başkan Yard.)

Ogün Taşkın  (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Çakar (1984 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Saffet Nayman (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Oruç (1980 Mezunu - Üye)

Şükrü Kızılkaya (1985 Mezunu - Üye)

S. Hünkar Göçen (2001 Mezunu - Üye)

Hasan Haluk Öden (1983 Mezunu - Üye)

Kemal Yılmaz (1980 Mezunu - Üye)

Dokuzuncu Yönetim Kurulu (2021 - 2023)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Murat Çoruh (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Ömer Örücü (1980 Mezunu - Genel Sekreter Yard.)

Gökçe Deniz Hasekioğulları Çetingöz (2002 Mezunu - Başkan Yard.)

Ogün Taşkın  (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Çakar (1984 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Saffet Nayman (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Şükrü Kızılkaya (1985 Mezunu - Üye)

S. Hünkar Göçen (2001 Mezunu - Üye)

Burak Gültekin (2001 Mezunu - Üye)

Hasan Haluk Öden (1983 Mezunu - Üye)

Kemal Yılmaz (1980 Mezunu - Üye)

Onuncu Yönetim Kurulu (2023 - 2025)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Ömer Örücü (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Ogün Taşkın (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Güneş Bilgesu Çelik (2013 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

S. Hünkar Göçen (2001 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Meryem Dilşad İpbaş (2008 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Sayman)

Kemal Yılmaz (1979 Mezunu - Üye)

Murat Çoruh (1985 Mezunu - Üye)

Göksel Eralp (1984 Mezunu - Üye)

Uğur Çakar (1985 Mezunu - Üye)

bottom of page