top of page

DERNEK TARİHÇESİ

 

Derneğimiz 24 Şubat 2006’da elliye yakın kurucu üyenin girişimiyle İzmir’de kurulmuştur. Derneğimizde şimdiye değin görev yapan yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

Kurucu Yönetim Kurulu (2006 - 2008)

 

Taner Akman (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Genel Sekreter)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ceyhun Haykır (1985 Mezunu - Sayman)

Atınç Gültekin (1989 Mezunu - Üye)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Erhan Odaman (1979 Mezunu - Üye)

İkinci Yönetim Kurulu (2008 - 2010)

 

Selçuk Serez (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Murat Kaplan (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Özgür Dikişoğlu (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ceyhun Haykır (Sayman)Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Üye)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Muzaffer Sertkaya (1985 Mezunu - Üye)

Üçüncü Yönetim Kurulu (2010 - 2012)

 

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Sezen Suyen Günaydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Dördüncü Yönetim Kurulu (2012 - 2013)

Hüseyin Çetinel (1979 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Cihangir Işık (1985 Mezunu - Genel Sekreter)

Mehmet Azak (1985 Mezunu - Genel Sekreter Yardımcısı)

Hakan Altürk (1979 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Koral Kıvrak (1980 Mezunu - Sayman)

Şerafettin Aşık (1979 Mezunu - Üye)

Aydoğan Deniz (1979 Mezunu - Üye)

Halil Yürekli (1979 Mezunu - Üye)

Beşinci Yönetim Kurulu (2013 - 2015)

 

Başar Manisalı (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

Onur Kuruoğlu (2001 Mezunu - Genel Sekreter)

Korak Kıvrak (1980 Mezunu - Başkan Yardımcısı Sayman)

Ömer Akçalı (1985 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Erhan Gölbey (1981 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Mehmet Oruç (1980 Mezunu - Başkan Yardımcısı)

Melis Pars (2002 Mezunu - Üye)

Ayşegül Aydın (2002 Mezunu - Üye)

Uğur Bakır (1999 Mezunu - Üye)

Mustafa Yardımcı (1985 Mezunu - Üye)

Mert Ayarman (1985 Mezunu - Üye)

M. Volkan Okutkan (2000 Mezunu - Üye)

Levent Uzel (1985 Mezunu - Üye)

Altıncı Yönetim Kurulu (2015 - 2017)

 

Murat Saraç (1985 Mezunu - Yönetim Kurulu Başkanı)

bottom of page