top of page

BURSLAR HAKKINDA

 

Derneğimiz bursiyerler ile burs verecek olan kişileri / kurumları bir araya getirmektedir.

 

Burslar okulumuzda okuyan veya mezun olmuş fakat hâlâ öğrenimlerine devam eden öğrencilerimize sunulmaktadır. Bursiyerlerin seçiminde gelir durumu ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınmaktadır.

Gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Bütün aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),

 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)

 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

 • Kira kontratı ve son ay banka dekontu.

 • Adayların ailesinin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

 • Çalışan anne, babada onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)

 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

 • Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)

 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

 • (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

Burs almak veya vermek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

 

Mesajınız gönderilmiştir!

bottom of page